Voorstellingen najaar 2020 geannuleerd

Beste Boven de Berger, beste toeschouwer, sympathisant, sponsor,

Het bestuur en de spelers hebben unaniem beslist om onze jubileumproductie “Een Berg Soirée voor Twee” te annuleren. Uiteraard met pijn in het hart, maar haast onvermijdelijk in deze woelige tijden.

De negatieve evolutie van Covid19 en de aangekondigde verstrenging van de overheidsmaatregelen wierp voor ons de morele vraag op: moeten wij nu wel mensen samenbrengen? Het antwoord was dus unaniem “neen”.

Covid19-maatregelen
Toch geven we ook graag mee dat we als bestuur en productieleiding hard gewerkt hebben aan een corona-veilige productie:
We hebben met Chris een coronaverantwoordelijke, zij heeft de protocollen uitgespit en onze draaiboeken uitgeschreven, er werd coronaproof gerepeteerd en we zijn er ook van overtuigd dat we ook corona-veilige voorstellingen zouden kunnen realiseren. Bovendien kreeg BdB ook groen licht van het Event Risk Model. We nemen dit mee naar de toekomst.

Uitstel
Deze beslissing neemt het spelplezier dat spelers en regisseur beleefden niet weg, dus we bekijken hoe we deze productie alsnog ten tonele kunnen brengen op een later tijdstip.

We willen ook alle sponsors en sympathisanten danken voor de steun tijdens het productieproces.

Wij kijken met jou uit naar het moment dat we weer samen kunnen zijn.

Zorg goed voor jezelf en de anderen!

Hartelijke toneelgroet,
namens het bestuur van Boven de Berg Pellenberg vzw