Herschikking speelkalender 2021-2022-2023

Beste Toneelliefhebber,

Helaas heeft corona ons weer ingehaald. We hebben de repetities opnieuw moeten stilleggen zowel voor de jeugd als voor de volwassenen. We willen jullie een prachtig stuk brengen en we kunnen dus niet zomaar een voorstelling brengen, wanneer dat plots terug zou mogen, zonder eerst te repeteren en voorbereidingen te maken die we nu niet mogen doen. Jammer, er zit dus niets anders op dan opnieuw te schuiven met onze voorstellingsdata. We broeden op nieuwe data, mogelijk schuiven alle producties gewoon een plaatsje op.

We blijven u zo goed mogelijk op de hoogte houden.

met vriendelijke groeten,

namens het bestuur